Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ)
ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Του Κώστα Σοφιανού)

 
 
Μὴ
  μιλᾶτε Ἑλληνικά:
  νὰ γαβγίζετε
  νὰ γρυλίζετε
  νὰ μουγκρίζετε
Νὰ μὴ μιλᾶτε καθόλου.
 
Μὴ
  διαβάζετε Ἑλληνικά:
  νὰ διαβάζετε τοὺς λόγους τῶν πολιτικῶν σας
  νὰ διαβάζετε τὰ «καλέσματα» τῶν ὀργανώσεών σας
  νὰ διαβάζετε τὸν ἡμερήσιο καὶ τὸν περιοδικό σας τύπο.
Νὰ μὴ διαβάζετε καθόλου.
 
Μὴ
  γράφετε Ἑλληνικά:
  νὰ γράφετε τὴν «Καθαρεύουσα» τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου
  νὰ γράφετε τὴν «Δημοτικὴ» τοῦ ‘Υπουργείου «Πολιτισμοῦ»
  νὰ γράφετε ὅπως γράφουν στὸν ἡμερήσιο καὶ στὸν περιοδικό σας τύπο.
Νὰ μὴ γρὰφετε καθόλου.
 
Καὶ
 
   Μὴ
 
  κατεβαίνετε στὴ θάλασσα:
  σᾶς βλέπει κι ἀρρωσταίνει·
γυρίζουν τὰ μέσα της
 
ἀφρίζει
  ξερνάει σακκοῦλες
  σαγιονάρες
  σερβιέτες
Ξερνάει πετρέλαιο καὶ πίσσα.
 
Μὴ
κατεβαίνετε στὴ θάλασσα.
 
Μὴ
  ἀνεβαίνετε στὰ βουνά:
  σᾶς αἰσθάνονται καὶ πεθαίνουν·
  χάνουν τὰ δάση τους καὶ τὰ πουλιά τους
  χάνουν τὴ δρόσο τους καὶ τ’ ἄρωμά τους
χάνουν τὰ χιόνια τους καὶ τὰ νερά τους.
 
Μὴ
  ἀνεβαίνετε στὰ βουνά
  ἀρκεστεῖτε στὰ ρετιρέ σας.
 
Μὴ
  συντηρεῖτε ἀρχαιότητες
  εἶναι Ὕ β ρ ι ς.
  πάρτε κασμάδες καὶ σωριάστε τες
  φέρτε μπουλντόζες καὶ σαρῶστε τες
ρίχτε βενζίνη καὶ κάφτε τες.
 
Εἶναι
 
  ἡ προτελευταία τιμὴ ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε στὸν Τόπο.
 
Ἡ τελευταία εἶναι:
 
  Νὰ φύγετε
 
  μὲ τίς γυναῖκες σας καὶ τὰ παιδιά σας
  μὲ τὰ σαλόνια σας καὶ τὰ σκυλιά σας
μὲ τὴ Βρωμιοσύνη σας καὶ τὴν κακομοιριά σας.
 
Καὶ
 
  μὴ παριστάνετε τούς…
  ἀναμέμοντας βαρβάρους:
  Ἐσεῖς εἶστε οἱ βάρβαροι
καὶ πρέπει νὰ φ ύ γ ε τ ε.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου